Ładowanie…

Autoryzacja w polskim dziennikarstwie

Autoryzacja to pojęcie z obszaru prawa prasowego, oznaczające wyrażenie zgody przez osobę wypowiadającą się dla mediów na publikację jej wypowiedzi. Najczęściej autoryzacja kojarzy się z akceptacją przez osobę udzielającą wywiadu dla prasy treści wywiadu, która zostanie opublikowana.
Kwestia autoryzacji w polskim prawie prasowym wzbudza trochę kontrowersji i posiada kilka nie do końca zgodnych interpretacji. Artykuł 14. Ustępu drugiego ustawy o prawie prasowym z dnia 26 stycznia 1984 r. stwierdza tylko tyle, że dziennikarz nie może odmówić osobie udzielającej wywiadu (lub innego rodzaju informacji) prawa do autoryzacji swojej wypowiedzi. Według polskiego prawa dziennikarz nie ma zatem obowiązku informowania o prawie do autoryzacji – to do osoby udzielającej wywiadu należy ubieganie się o nią (choć część prawników uważa, że taki obowiązek istnieje i wynika z etyki dziennikarskiej, pomimo, iż nie jest zapisany w ustawie). W praktyce najczęściej dziennikarze uznają, że jeśli rozmówca wyraźnie nie zażądał wysłania tekstu do autoryzacji, to uznaje się, że zgadza się na publikację tekstu bez niej.
W środowisku dziennikarzy autoryzacja traktowana jest często jako narzędzie ograniczające ich pracę, poprzez uniemożliwienie publikowania niektórych szybko wypowiadanych słów przez polityków, gwiazdy show-biznesu czy inne znane osobistości. Część z nich jest nawet zdania, że obowiązek autoryzacji, jako rozwiązanie reliktowe (obowiązujące w Polsce prawo prasowe pochodzi jeszcze z czasów PRL) należy znieść. Zmiany w trybie autoryzacji próbowali dokonać politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. We wniesionej w 2012 r. poprawce do ustawy o prawie prasowym zaproponowali oni poszerzenie artykułu 14. o zapisy dotyczące obowiązku autoryzowania niezwłocznie oraz bardziej szczegółowe kryteria samej autoryzacji – wg poprawki pod definicję autoryzacji miało nie podpadać włączenie do treści artykułu całkowicie nowych pytań oraz odpowiedzi. Posłowie nie zaproponowali z kolei zmian dotyczących obowiązku informowania rozmówcy przez dziennikarza o możliwości autoryzacji. Niemniej jednak poprawka nie została uchwalona przez sejm VII kadencji, w związku z czym w Polsce w dalszym ciągu obowiązują przepisy prawa prasowego z 1984 r. dotyczące autoryzacji.
Jak widać, autoryzacja to temat ważny i gorący w środowiskach medialnych i prawniczych. Różne interpretacje prawa prasowego w tym względzie nie ułatwiają dojścia do kompromisu, a zmian w ustawie z 1984 r. jak dotąd nie udało się wprowadzić. Pozostaje zatem czekać na ewentualne zmiany oraz, w przypadku udzielania wywiadu mediom, pamiętać o zażądaniu tekstu do autoryzacji.

Dodaj komentarz