Ładowanie…

Młody dziennikarz ma pod górkę

Praca dziennikarza może być spełnieniem marzeń. Przynajmniej z punktu widzenia młodego człowieka, wciąż pełnego nadziei optymisty. Idąc na studia w tym kierunku, niejedna osoba wyobraża sobie, że w przyszłości będzie mogła być reporterem, wysyłanym w najciekawsze miejsca na ziemi lub prezenterem odpowiedzialnym za przekazywanie ludziom najbardziej istotnych informacji. Praca w roli dziennikarza jawi się zatem […]

Dziennikarz kontra rzecznik

Praca jednego i drugiego z punktu widzenia postronnego obserwatora może wydawać się bardzo ciekawa. Faktycznie, bycie dziennikarzem lub rzecznikiem jest bardzo interesujące. O nudzie można zapomnieć. Zadaniem zbierającego informacje jest dotarcie do wiedzy, nawet tej nieprzyjemnej i kontrowersyjnej. Studenci dziennikarstwa wiedzą, że właśnie takie wiadomości sprzedają się najlepiej. Rolą rzecznika prasowego jest natomiast dołożenie wszelkich […]

Kodeks w pracy dziennikarza

Patrząc na dziennikarzy, nie zawsze ma się poczucie, że przestrzegają oni jakichkolwiek zasad. Wręcz przeciwnie, ich słowa często szokują, a zachowania pozostawia wiele do życzenia. A jednak w świecie dziennikarskim obowiązują zasady, zebrane w różnego rodzaju kodeksy. Poszczególne redakcje przyjmują te ogólne normy, choć niektóre wypracowują jeszcze bardziej szczegółowe wytyczne postępowania dla swoich dziennikarzy. Zwłaszcza […]

Studia dziennikarskie – czy warto

Kierunki humanistyczne, w tym również i dziennikarstwo, nie cieszą się w ostatnich latach zbyt dobrą opinią. Panuje przekonanie, że skończenie takich studiów nie zapewnia pracy. Wręcz przeciwnie, utrudnia odnalezienie się na rynku zatrudnienia. Czy studiowanie dziennikarstwa to zatem wyłącznie strata czasu? Bynajmniej. To dobra okazja do zdobycia wszechstronnego wykształcenia oraz wiedzy z różnych dziedzin. Każdy […]

Rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej

Rzecznik prasowy to osoba, której zadaniem jest czuwanie nad kontaktem danej organizacji bądź instytucji z mediami. To właśnie rzecznik prasowy jest twarzą organizacji w mediach – musi zatem posiadać rzetelną wiedzę na temat organizacji oraz stale przekazywać ją mediom. Jest to więc odpowiedzialna funkcja, ponieważ opierają się o nią public relations organizacji. Obecność Kościoła Katolickiego […]

Wpadki komentatorów sportowych

Dziennikarstwo sportowe to dział dziennikarstwa, koncentrujący się na informowaniu o wydarzeniach dotyczących sportu a także roli aktywności fizycznej w życiu codziennym. Dziennikarstwem sportowym zajmują się zarówno dziennikarze i publicyści, jak i komentatorzy oraz sprawozdawcy wydarzeń sportowych. Dobry komentator zdecydowanie uprzyjemnia odbiór meczu czy innego rodzaju zawodów, ale i tak najbardziej pamiętne są wpadki i zabawne […]

Autoryzacja w polskim dziennikarstwie

Autoryzacja to pojęcie z obszaru prawa prasowego, oznaczające wyrażenie zgody przez osobę wypowiadającą się dla mediów na publikację jej wypowiedzi. Najczęściej autoryzacja kojarzy się z akceptacją przez osobę udzielającą wywiadu dla prasy treści wywiadu, która zostanie opublikowana. Kwestia autoryzacji w polskim prawie prasowym wzbudza trochę kontrowersji i posiada kilka nie do końca zgodnych interpretacji. Artykuł […]

Kim jest redaktor naczelny?

Otwierając gazetę, często na pierwszej stronie natykamy się na rubrykę zatytułowaną „Słowo wstępne”, „Wstępniak” lub w jakiś inny sposób, zawierającą krótki felieton redaktora naczelnego, wprowadzający w tematykę numeru. Nie jest to jednak jedyna rola naczelnego – redaktora, na którym spoczywa odpowiedzialność za ogólny kształt i treść pisma. Kim zatem jest redaktor naczelny? Jest to osoba, […]

Oskarżenia o plagiat we współczesnych mediach

Plagiat to publikacja fragmentu cudzego dzieła bez podania źródła i zaznaczenia, że jest to cytat. Takie działanie jest niezgodne z prawem większości krajów świata, ponieważ narusza własność intelektualną. Nie zawsze jednak da się precyzyjnie określić, czy dane zapożyczenie jest plagiatem czy nie, ponieważ pewne cytaty można wpleść nieświadomie. Dodatkowo, rozwój ludzkości w sferze intelektualnej opiera […]