Ładowanie…

Dziennikarz kontra rzecznik

Praca jednego i drugiego z punktu widzenia postronnego obserwatora może wydawać się bardzo ciekawa. Faktycznie, bycie dziennikarzem lub rzecznikiem jest bardzo interesujące. O nudzie można zapomnieć. Zadaniem zbierającego informacje jest dotarcie do wiedzy, nawet tej nieprzyjemnej i kontrowersyjnej. Studenci dziennikarstwa wiedzą, że właśnie takie wiadomości sprzedają się najlepiej. Rolą rzecznika prasowego jest natomiast dołożenie wszelkich starań, aby na światło dzienne wypływały jedynie pozytywne informacje o jego pracodawcy. Jak widać, pomiędzy dziennikarzem oraz rzecznikiem istnieje spory konflikt interesów. Gdy dodatkowo przedmiotem ich dyskusji są sprawy dotyczące instytucji państwowych, wówczas na ogół robi się naprawdę ciekawie. Dziennikarze szczególnie dogłębnie badają bowiem poczynania urzędników. A rolą rzecznika prasowe zatrudniającej ich placówki często jest nie tylko tłumaczenie decyzji innych, ale również podejmowanie prób ich usprawiedliwiania. Gdy odpowiedzialność czy błąd są ewidentne, wówczas rzecznik prasowy ma niełatwy orzech do zgryzienia. Musi stanąć przed dziennikarzami i przedstawić okoliczności tak, by jak najmniej zaszkodzić swojemu pracodawcy. Z jego punktu widzenia dziennikarze mogą jawić się jako sępy, żerujące na czyichś kłopotach. Jednak ich zadaniem jest docieranie do prawdy. Potrafią być przy tym bardzo uparci, konsekwentni i nieprzyjemni. Starając się o pracę rzecznika prasowego, należy być na to przygotowanym. Podobnie jak wielu dziennikarzy, również i rzecznicy prasowi powinni być przygotowani na nieprzewidywalność swojej pracy. Na co dzień może być ona dosyć uporządkowana, ale raz na jakiś czas wybija z rytmu. A nawet zmusza do odwołania świąt bądź rezygnacji z czasu wolnego. Zdaniem niektórych jest to jednak niewielka cena za możliwość bycia w centrum wydarzeń, istotnych dla całego społeczeństwa. W wielu wypadkach praca zarówno dziennikarza, jak i rzecznika prasowego, jest bardzo ciekawa. Marzą o niej nie tylko studenci kierunków związanych z komunikacją społeczną, ale również wielu ludzi, zwłaszcza nielubiących monotonii. Na pewno taki rodzaj zatrudnienia daje szansę częstego sprawdzania swoich możliwości i skłania do nieustannego rozwoju osobistego. Zdarzają się również sytuacje swoistej zamiany miejsc. Zwłaszcza dawni dziennikarze są dobrymi rzecznikami prasowymi, którzy potrafią swobodnie porozumiewać się z przedstawicielami mediów i nie dają się łatwo wyprowadzić z równowagi. W pracy rzecznika to bardzo cenna umiejętność.

Dodaj komentarz