Ładowanie…

Kodeks w pracy dziennikarza

Patrząc na dziennikarzy, nie zawsze ma się poczucie, że przestrzegają oni jakichkolwiek zasad. Wręcz przeciwnie, ich słowa często szokują, a zachowania pozostawia wiele do życzenia. A jednak w świecie dziennikarskim obowiązują zasady, zebrane w różnego rodzaju kodeksy. Poszczególne redakcje przyjmują te ogólne normy, choć niektóre wypracowują jeszcze bardziej szczegółowe wytyczne postępowania dla swoich dziennikarzy. Zwłaszcza redakcje o bogatej historii oraz wielkiej renomie często wytyczają kierunki, za którymi podążają inni. Nad zasadami etyki dziennikarskiej pracują organizacje krajowe oraz międzynarodowe, co pokazuje, jak ważne w pracy dziennikarzy jest tworzenie oraz przestrzeganie norm. W przeciwnym razie zapanowałby chaos, a ludzie odpowiedzialni za przekazywanie informacji mogliby mówić, co tylko by chcieli, bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności. Natomiast przestrzeganie zasad etycznych buduje prestiż dziennikarskiego świata i jest fundamentem zaufania odbiorców mediów, jakim obdarzają oni pracujących w nich ludzi. Podstawową zasadą pracy dziennikarza jest dążenie do obiektywizmu. Każda informacja powinna być przedstawiona w sposób możliwie najbardziej bezstronny, uwzględniający różne stanowiska. Jak wiadomo, na daną sprawę można spojrzeć na co najmniej dwa sposoby. Często takich perspektyw jest znacznie więcej. Rolą dziennikarza jest dotarcie do osób zainteresowanych i danie im możliwości zabrania głosu. Tym różni się informacja od publicystyki. Ta pierwsza musi skupiać się na faktach i ograniczać interpretacje do minimum. Odbiorcy powinni natomiast uzyskać wszystkie niezbędne dane do wyrobienia sobie własnego zdania. Natomiast zainteresowanych komentarzem dziennikarza można odesłać do działu publicystyka. Informowanie nie powinno opierać się na jakiejkolwiek zależności od przeróżnych grup interesu. Tylko niezależne media mają szansę spełniać rolę, jaką już wieki temu społeczeństwo powierzyło dziennikarzom. Oczywiście trudno marzyć o zupełnie pozbawionym wpływów dziennikarstwie. Redakcje muszą liczyć się z reklamodawcami oraz gustami odbiorców. Chociażby przez wzgląd na to nigdy nie będą w pełni niezależne. Taka sytuacja jest jednak znacznie mniej groźna niż zbyt daleko idąca ingerencja świata polityki w to, co robią media. Zadaniem każdego dziennikarza, czy to informacyjnego, czy zajmującego się publicystyką, jest stawianie na pierwszym miejscu interesu swoich odbiorców. W nim przede wszystkim jest dostęp do sprawdzonych informacji. Czytelnicy, słuchacze i widzowie muszą wiedzieć, że treści im udostępniane są wiarygodne. To różni dziennikarstwo chociażby od niczym nieograniczonej wymiany poglądów w internecie. Tam można mówić i pisać niemal wszystko. Dziennikarz natomiast musi odpowiadać za to, co przekazuje i publikuje. Kodeks pracy pomaga mu w codziennym wykonywaniu obowiązków, ale jest również drogowskazem na wypadek pojawienia się wątpliwości. Studenci uczą się tych zasad na pamięć. Każdy dziennikarz powinien je znać.

Dodaj komentarz